Ogłoszenie o rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w przedszkolu ,,Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu składamy w terminie  od 18.02.2019  do 1.03.2019

Ogłoszenie o terminach rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Zarządzenie Burmistrza o terminach i kryteriach rekrutacji

Uchwała-kryteria przyjęć dp przedszkoli

Regulamin rekrutacji 2019

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WZORY-OŚWIADCZEŃ 2019

WNIOSEK-2019

Wyjazd do teatru

20.03 w środę przedszkolaki wyjeżdżają do MOKSiR -u Chrzanowie na bajkę pt.,, Pszczółka Maja” o godzinie 9.30. Odbiór dzieci w tym dniu od godziny 13.00. Prosimy o zgłaszanie dzieci z problemami lokomocyjnymi do nauczycielek poszczególnych grup.