Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe. Wspomagają one rozwój dzieci oraz rozwijają ich zainteresowania i uzdolnienia.

Proponujemy:

  • Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wychowawców grup w zakresie rozwoju plastycznego, taneczno – muzycznego, matematycznego, językowego

,,Mali artyści” – rozwijanie kreatywności, uwrażliwienie na piękno natury, wykorzystanie materiału przyrodniczego i z recyklingu.

,,Zabawy z kodowaniem i nie tylko” – rozwijanie  umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowania. Rozwijanie umiejętności matematycznych i  doskonalenie umiejętności współdziałania w parach i w zespołach.

,,Bawimy się muzyką” – rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej. Rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

,,Zabawy z językiem angielskim” – rozwijanie sprawności językowych ( słuchania i mówienia), stymulowanie  komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zastosowanie narzędzi TIK

,,Logiczne zabawy” – zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych, rozwijanie umiejętności programowania. Rozwijanie  umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowania i współpracy w grupie.

,,Tuptaj pląsaj „ – kółko muzyczno – taneczne

  • Wczesne wspomaganie:

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania dzieci prowadzi mgr RENATA PIWOWARCZYK. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

  • Rewalidacja:

Zajęcia przeznaczone dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzi mgr Renata Piwowarczyk

  • Logopedia:

W naszym przedszkolu zajęcia logopedyczne z dziećmi prowadzi mgr AGATA CHMURA. W trakcie zajęć logopedycznych dzieci poznają prawidłowy dla danej głoski układ artykulatorów, ćwiczą słuch fonemowy, utrwalają ćwiczone głoski poprzez zabawę i pracę.  Zajęcia prowadzone są w grupach, a w miarę potrzeb indywidualnie.

  • Gimnastyka korekcyjna:

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzi mgr ANNA WDÓWKA. Dzieci na zajęcia kwalifikowane są na podstawie skierowań lekarskich. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu. Dzieci wykonują ćwiczenia dostosowane i odpowiednie do korygowania swojej wady postawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content