KOMUNIKAT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO i potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczniem COVID 19 (§ 1. ptk. 2) wyniki postępowania rekrutacyjnego
w formie  list kandydatów zakwalifikowanych i niezkwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół
i placówek.

Od 25 marca do 03 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia  do przedszkola należy przesłać na skrzynkę mailową przedszkola: ps1alwernia@alwernia.pl w formie skanu lub zdjęcia.

Osoby, które nie mają możliwości przesłania potwierdzenia w formie elektronicznej będą mogły złożyć oświadczenie w wersji papierowej do urny przy wejściu do przedszkola.

Oryginał oświadczenia woli w postaci pisemnej należy przedłożyć w przedszkolu po ustaniu zagrożenia zarażeniem koronawirusem.

WZÓR  OŚWIADCZENIA

Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………………………..
do Przedszkola Samorządowego „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu
w roku szkolnym 2020/2021

……………………………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Do pobrania

potwierdzenie woli (3)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *