Kadra nauczycielska

mgr Jolanta Biel – dyrektor

 • Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach – nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne.
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – pedagogika wczesnoszkolna.
 • Politechnika Krakowska – studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą.
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

mgr Iwona Domagała – wicedyrektor

 • Studium Nauczycielskie w Krakowie – wychowanie przedszkolne.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie – Pedagogika Wczesnoszkolna.

mgr Maria Pietrynek

 • Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach – nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapia pedagogiczną.
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – pedagogika wczesnoszkolna.

mgr Renata Piwowarczyk

 • Studium Nauczycielskie w Mysłowicach – wychowanie przedszkolne.
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie – studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie – Pedagogika Wczesnoszkolna.
 • Zarządzanie Oświatą.

Bożena Lasek

 • Studium Wychowania Przedszkolnego w Krakowie.

mgr Bożena Niechwiej

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie – Pedagogika Wczesnoszkolna.
 • Politechnika Krakowska – studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą.

mgr Anna Wdówka

 • Studium Nauczycielskie w Kętach – wychowanie przedszkolne.
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie – wychowanie przedszkolne.
 • Akademia Wychowania Fizycznego – studia podyplomowe: Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna.

mgr Agata Chmura

 • Studium Wychowania Przedszkolnego w Krakowie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • Akademia Pedagogiczna – studia podyplomowe: Logopedia.

o. dr Leonard Hryniewski

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – teologia.

mgr Anetta Lenar

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach – nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.
 • Uniwersytet Jagieloński w Krakowie – pedagogika wczesnoszkolna.

mgr Agnieszka Słowik

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie – pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna.
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie – studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – licencjat filologii angielskiej.

mgr Natalia Kopeć 

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości – studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

mgr Justyna Kurzańska

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – filologia polska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie- studia podyplomowe : pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Post w:
Autor
Opublikowano:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *