,,Oto Hałabała, zna go Polska cała”

           Kilka słów  o naszym projekcie………..

Projekt edukacyjny  „ Oto Hałabała! Zna go Polska cała”powstał z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze chciałyśmy dzieci wprowadzić w świat przyrody , rozbudzić ich ciekawość przyrodniczą. Postać Hałabały  doskonale  się do tego nadaje , gdyż mieszka on w lesie i wszystkie przygody dzieją się w tym otoczeniu. Przygody te dzieją się w ciągu całego roku. Jest więc wiosna, lato, jesień zima. Krasnal może towarzyszyć dzieciom przez cały rok przedszkolny.

Drugim ważnym celem powstania programu było zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą , tą dawną , książeczką wypożyczoną w bibliotece.

Książeczka napisana jest rymującym się tekstem co też sprawia , że dzieci słuchają jej z zaciekawieniem.

Program stworzy więc możliwość osłuchania dzieci z tekstem zawierającym słownictwo , które obecnie jest rzadko używane, więc wzbogacą swój słownik.

Chcemy dzieciom przybliżyć również postać Lucyny Krzemienieckiej , znakomitej pisarki dla dzieci, która wydaje się w dzisiejszym świecie trochę zapomniana. Poznać też inne jej utwory, dowiedzieć się o historii najstarszego czasopisma dla dzieci , jakim jest „ Świerszczyk” ,a z którym dawno temu współpracowała autorka bajki o Krasnalu.

Niech Krasnal stanie się przyjacielem dzieci!!

W ramach realizacji projektu , na FB powstała prywatna grupa projektowa, gdzie nauczycielemogą pochwalić się realizacją zadań projektowych, wymienić doświadczeniem, pomysłem.

Obecnie grupa liczy 3,2 tys osób.

Link do grupy

https://www.facebook.com/groups/257399726084512

Na stronie przedszkola również będą pojawiały się informacje o realizacji projektu , zarówno z  naszego przedszkola,  jak i z przedszkoli w całej Polsce.

Projekt posiada też swoją piosenkę „ Krasnal Hałabała”.

Słowa napisała pani Dorota Kluska, muzykę skomponował pan Sebastian Dusza, a zaśpiewała pani Klaudia Ligorowska

Poniżej przedstawiamy  regulamin projektu oraz cele i harmonogram działań.

                                                     REGULAMIN

                OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

                             „ Oto Hałabała, zna go Polska cala””

Głównym założeniem projektu „Oto Hałabała , zna Go Polska cała” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego.

CELE:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez

obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,

 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy

potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Cele operacyjne:

– dziecko poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię i nazwisko autorów, główną postać, potrafi ją opisać , scharakteryzować

– dowiaduje się o najstarszym w Europie czasopiśmie dla dzieci „ Świerszczyk”

– potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć

– bogaci słownictwo o wyrazy, które wyszły już z użycia, rozumie ich znaczenie

–  wypowiada się pełnymi zdaniami

– nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi: przyjaźń, radość, życzliwość, empatia

– dostrzega , że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę

– dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego

– nazywa pory roku, potrafi opisać  charakterystyczne cechy

– potrafi dostrzec piękno przyrody.

Autorkami projektu, pomysłodawcami  i osobami koordynującymi przedsięwzięcie są Agata Chmura , Anna Wdówka i Natalia Kopeć – nauczycielki Przedszkola Samorządowego „ Tęczowa Kraina „w Alwerni’

                                             REGULAMIN PROJEKTU

 1. Projekt skierowany jest do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
 2. Członkostwo w grupie nie jest równoznaczne z udziałem w projekcie .

Osoby chcące realizować projekt , zamieszczają relację na grupie „ Oto Hałabała zna go Polska cała” , jeśli posiadają wymagane zgody.. Warunkiem uzyskania certyfikatu uczestnictwa, będzie wysłanie sprawozdania z realizacji , na zakończenie projektu, na mail  projektkrasnal@gmail.com

 1. Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2021 – czerwiec 2022 r.
 2. Udział w projekcie jest dobrowolny, bezpłatny i równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 3. Projekt obejmuje realizację zaproponowanych zadań w trakcie jego trwania ( jedno do wyboru lub dwa zadanie na każdy miesiąc ) . Realizacja zadań może być prezentowana w grupie prywatnej „ Oto Hałabała, zna go Polska cała” – Projekt Edukacyjny” na portalu społecznościowymFacebook, po akceptacji posta przez administratorów
 4. Sposób realizacji, jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji nauczyciela oraz pomysłowości dzieci
 5. Przed publikacją relacji z podejmowanych działań uczestnicy zobowiązani są do uzyskania zgody na publikację wizerunku dzieci.
 6. W tym projekcie ważna jest maskotka Hałabały , która będzie dzieciom towarzyszyć przez cały rok
 7. Uczestnicy projektu otrzymają CERTYFIKATY uczestnictwa, pod warunkiem zrealizowania co najmniej 10 z wybranych zadań i przesłania do 30 czerwca 2022 sprawozdania(wg. szablonu)) z realizacji projektu. Przesłanie sprawozdania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację, wraz ze zdjęciami.

Patronat nad Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym Oto Hałabała, zna go Polska cała” objęli:

Magazyn dla dzieci  „ Świerszczyk”

Miesięcznik „ Bliżej Przedszkola”

Burmistrz Miasta i gminy Alwernia

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak

Minister Edukacji i Nauki

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie

Nasz projekt realizuje cele Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, rozwija kompetencje kluczowe u dzieci oraz wpisuje się w założenia polityki oświatowej Państwa.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny  „Oto Hałabała! zna go Polska cała” realizowany będzie w roku szkolnym 2021 /2022 od września do czerwca .

Zadaniem uczestników, będzie realizacja określonych zadań . Zadania przedstawia harmonogram. W każdym miesiącu znajdują się dwa zadania do wyboru. Decyzja należy do nauczyciela. Można zrobić dwa.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest realizacja przynajmniej 10 zadań i przesłanie sprawozdania z realizacji ( wg szablonu) do dnia 30 czerwca 2022

 

HARMONOGRAM   ZADAŃ:

WRZESIEŃ:

Zad nr 1.

Poznajemy Krasnala Hałabałę oraz autorkę książki Lucynę Krzemieniecką- tworzymy kącik Hałabały

Zad.nr.2

Uczymy się piosenki projektowej

PAŹDZIERNIK

Zad.nr.1.

„ Świerszczyk” – najstarsze czasopismo dla dzieci w Europie, poznajemy jego historię, gdyż ze „Świerszczykiem” dawno temu współpracowała Lucyna Krzemieniecka

Zad.nr.2.

„Bo zwyczaj taki ptaki mają , że do ciepłych krajów na zimę wyruszają”- opowiedz dzieciom o gościach co nie przyszli na ucztę do Hałabały. Dlaczego?

LISTOPAD

Zad.nr. 1.

Co to znaczy „ Wybierać się jak sójka za morze”?  Opowiedz dzieciom co przytrafiło się krasnalowi. Poznajcie ptaszka – sójkę

Zad. nr.2.

„Jak wiewiórka i jeż , zwierzęta, które lubimy , przygotowują się do zimy.”

Opracuj temat w dowolny sposób i podziel się z nami scenariuszem, który zamieść w plikach na grupie „Oto Hałabała,zna Polska cala”

GRUDZIEŃ

Zad.nr.1

Co to znaczy „ szczęście’ – nagraj wypowiedzi dzieci. Opowiedz im o tym „ Jak krasnal na wesele do baby Saby szedł i o bukiecie szczęścia.

Zad.nr.2.

„Jemioła i Jemiołuszka”- opracuj temat w dowolny sposób i podziel się scenariuszem

STYCZEŃ

Zad. nr 1

„ Jedne zwierzęta w nocy spać lubią,

inne zwierzęta wtedy polują”

Opracuj temat z wykorzystaniem opowiadania „ Jak się krasnal z borsukiem , na spacer wybierali”

Zad. nr 2

„ Gra w cenzurowane” –

. Cenzurowany.

„ Jedna osoba z towarzystwa siada na krześle — na cenzurowanem; druga obchodzi towarzystwo i zbiera o niej rozmaite nowinki; poczem przybliża się do niej i opowiada, co słyszała. Nim z większym humorem i dowcipem opowie, tem więcej wesołości. Baczyć jednakże trzeba, aby osoby siedzącej na miejscu cenzurowanem nie obrazić, — przycinków wystrzegać się należy. Cenzurowany wybiera najdowcipniejszą nowinkę i prosi tego, który ją wymyślił, aby zajął miejsce cenzurowanego, a sam idzie zbierać nowinki.”

https://pl.m.wikisource.org/wiki/Gry_towarzyskie?fbclid=IwAR02kIqCkGy-x7Yf62csZnDIZ1QHA745S0R_n0fhvJCiAFEenWOOuDS4U8w

Poznajcie i zabawcie się w grę,, niech pomoże Wam opowiadanie :

„Jak się krasnal z jeżami w cenzurowane bawił”

LUTY

Zad.nr.1.

„ Może Wam się uda, zrobić takie cuda,

by zawisła na krzaczku,

budka dla szpaczków”

Zaproś rodziców do współpracy , może uda się zrobić budki dla szpaków. Wyjaśnij , po co się je robi” – opowiedz o  szpakach

Zad. nr.2.

Zorganizujcie bal karnawałowy pod hasłem  „ Przyjaciele Hałabały”.

MARZEC

Zad.nr.1.

„ Ej Wiosenko, nie bądź taka,

Przybądź do mnie nieboraka”

Wspólnie z dziećmi szukamy wiosny-  poznajemy jej zwiastuny

Zad.nr.2.

Zakodowany świat Krasnala Hałabały – wymyślcie zadania na kodowanie

KWIECIEŃ

Zad.nr.1.

„ O Wiośnie w lesie i o wiewiórki ważnym interesie” – dowolna realizacja tematu

Zad.nr.2.

„ Patrzy , słońce nad polaną w złocistej opończy.

Sypie promieni całe wiązki na młodziuchne liście i gałązki”

Wiosenne krajobrazy – czekamy na album ze zdjęcia z wiosennego spaceru

MAJ

Zad.nr.1.

„ Ogródek przyjemny taki,

A wokoło rosną maki”

Pokażcie dzieciom maki, piękne polskie kwiaty . Potem zróbcie piękne prace plastyczne dowolną techniką.

Zad.nr.2.

Spróbujcie zrobić dowolne przedstawienie o przygodach krasnala Hałabały, pokażcie je rodzicom

CZERWIEC

Zad.nr.1.

„ O słowiku , o gniewie i o kalinowym śpiewie”

Opowiedzcie dzieciom o słowiku, posłuchajcie jego śpiewu, a potem spróbujcie nauczyć się tańczyć walczyka do melodii piosenki ludowej „ Tam koło młyna..”

Zad.nr.2

Na zakończenie projektu przyślijcie nam zdjęcie swojej grupy razem z Krasnalem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content