Osiągnięcia rozwojowe trzylatków

STANDARD I: ROZWÓJ SAMODZIELNOŚCI I PORZĄDKU

WSKAŹNIKI:

 • porządkuje miejsce swojej działalności z asystą lub wsparciem słownym
 • samodzielnie myje ręce i twarz
 • sygnalizuje potrzeby fizjologiczne
 • samodzielnie korzysta z toalety
 • samodzielnie potrafi jeść (nie trzeba go karmić)

STANDARD II: ROZWÓJ RUCHOWY

WSKAŹNIKI:

 • potrafi zbudować wieżę z 8 klocków
 • zachowuje równowagę przy wykonywaniu podskoków
 • samodzielnie pokonuje schody
 • sprawnie biega
 • potrafi stanąć na jednej nodze (równowaga statyczna)

STANDARD III: ROZWÓJ PERCEPCJI WZROKOWEJ – PRZYGOTOWANIE DO NAUKI PISANIA

WSKAŹNIKI:

 • łączy dwa punkty linią poziomą
 • łączy dwa punkty linią pionową
 • w rysunkach pojawia się postać człowieka (głowonóg)
 • w rysunkach dowolnych pojawiają się koła, wieloboki, zygzaki
 • potrafi różnicować proste kształty geometryczne wg wielkości

STANDARD IV: ROZWÓJ PERCEPCJI SŁUCHOWEJ – PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA

WSKAŹNIKI:

 • rozpoznaje różne głosy z otoczenia
 • słucha poleceń i rozumie je
 • słucha opowiadań, wierszy i rozumie je
 • zapamiętuje krótkie wierszyki i rymowanki
 • odtwarza krótką sekwencję dźwięków – rytm i melodię

STANDARD V: ROZWÓJ MOWY

WSKAŹNIKI:

 • buduje zdania pojedyncze i stosuje je w mowie czynnej
 • rozumie proste polecenia: przynieś misia, podaj mi samochód
 • stosuje w mowie czynnej rzeczowniki, zawody, części przedmiotów
 • używa przymiotników i zaimków, siebie określa zaimkiem
 • stosuje w mowie czynnej czasowniki związane z oddziaływaniem na przedmiotach

STANDARD VI: ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH – MYŚLENIE, PAMIĘĆ, KONCENTRACJA UWAGI

WSKAŹNIKI:

 • szybko orientuje się w nowej sytuacji i jest zainteresowany zadaniami
 • potrafi skoncentrować uwagę na około 15 minut
 • potrafi zapamiętać dwie liczby
 • określa relacje między przedmiotami: mały-duży, jasny-ciemny (opis obrazka)
 • samodzielnie bada różnorodne przedmioty, wykorzystując wszystkie zmysły

STANDARD VII: PRZYGOTOWANIE DO NAUKI MATEMATYKI

WSKAŹNIKI:

 • potrafi podzielić zabawki na takie same i inne
 • potrafi umieścić przedmiot we wskazanym miejscu na polecenie
 • dąży do dotknięcia i policzenia wszystkich przedmiotów
 • potrafi wskazać miejsce ciała, gdzie zostało dotknięte
 • układa układanki z figur geometrycznych

STANDARD VIII: ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY

WSKAŹNIKI:

 • potrafi sygnalizować swoje potrzeby
 • odpowiada na pytania zadawane przez dorosłych
 • nawiązuje kontakt z rówieśnikami (zabawy równoległe)
 • podjęte działania doprowadza do końca
 • ma dobre samopoczucie i pogodny nastrój w przedszkolu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *