Osiągnięcia rozwojowe czterolatków

STANDARD I: ROZWÓJ SAMODZIELNOŚCI I PORZĄDKU

WSKAŹNIKI:

 • porządkuje miejsce swojej działalności (potrzebuje pomocy lub przypomnienia by dokończyć sprzątanie)
 • samodzielnie myje zęby po jedzeniu
 • posługuje się sztućcami (widelec, łyżka)
 • potrafi nalać płyn z dzbanka
 • potrafi samodzielnie ubrać kurtkę, czapkę

STANDARD II: ROZWÓJ RUCHOWY

WSKAŹNIKI:

 • buduje schody z 4 klocków
 • czynności wykonuje częściej jedną ręką
 • zachowuje równowagę przy przechodzeniu po zawężonym torze (równowaga dynamiczna)
 • prawidłowe napięcie mięśni rąk podczas rysowania
 • potrafi posługiwać się nożyczkami – przecina papier na dwie części

STANDARD III: ROZWÓJ PERCEPCJI WZROKOWEJ – PRZYGOTOWANIE DO NAUKI PISANIA

WSKAŹNIKI:

 • potrafi wskazać różnicę na obrazkach
 • potrafi wskazać podobieństwa na obrazkach
 • dopasowuje element obrazka do całości
 • potrafi odwzorować krzyż i kwadrat
 • różnicuje położenie przedmiotów w przestrzeni za pomocą określeń: nad, pod, za

STANDARD IV: ROZWÓJ PERCEPCJI SŁUCHOWEJ – PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA

WSKAŹNIKI:

 • powtarza zdanie złożone z 6 sylab (Bury kotek zjadł mysz)
 • dzieli słowa na dwie sylaby
 • dokonuje syntezy sylabowe wyrazów składających się z dwóch sylab
 • chętnie uczy się piosenek, rymowanek i wierszyków
 • pamięta nazwy kolorów

STANDARD V: ROZWÓJ MOWY

WSKAŹNIKI:

 • buduje zdania złożone i posługuje się nimi w mowie czynnej
 • stosuje w mowie czynnej przysłówki i przyimki
 • stosuje w mowie czynnej czasowniki odmieniane przez liczby i osoby
 • tworząc opowiadanie potrafi opisać zdarzenie
 • rozumie polecenia typu: podaj czerwony klocek
 • tworząc opowiadania buduje ciąg powiązanych zdarzeń z udziałem tych samych bohaterów, ukazując zawarte w nich relacje
 • rozumie złożone polecenia kierowane do grupy
 • zdania złożone buduje na ogół poprawnie

STANDARD VI: ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH – MYŚLENIE, PAMIĘĆ, KONCENTRACJA UWAGI

WSKAŹNIKI:

 • podejmuje próby samodzielnego rozwiązania problemu
 • potrafi skoncentrować uwagę na około 30 minut
 • potrafi zapamiętać 3 liczby
 • porównywanie – dostrzega wspólną cechę w porównywanych obiektach (kształt, barwa, długość)
 • wykorzystuje przedmioty do reprezentowania czegoś innego np. klocki i piasek, potrafi powiedzieć, co one przedstawiają

STANDARD VII: PRZYGOTOWANIE DO NAUKI MATEMATYKI

WSKAŹNIKI:

 • potrafi ustalić liczbę 5 elementów w zbiorze (dotykanie i nazywanie właściwym liczebnikiem)
 • potrafi odróżnić błędne liczenie od poprawnego liczenia
 • różnicuje i grupuj e przedmioty ze względu na przynależność (to do ubrania, to do jedzenia)
 • rozumie sens umów i reguł
 • potrafi dopasować klocki do pudełek z otworami o różnych kształtach

STANDARD VIII: ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY

WSKAŹNIKI:

 • nawiązuje kontakt z dorosłymi przez rozmowę – często sam rozpoczyna rozmowę, włącza się do niej lub zwraca z pytaniami
 • posługuje się zwrotami grzecznościowymi
 • zna swoje imię i nazwisko
 • potrafi dostosować się do otoczenia, kiedy przejawia upór potrafi podać swoje racje
 • w kontaktach z grupą rówieśniczą przeważają kontakty bezkonfliktowe i przyjazne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *