Osiągnięcia rozwojowe pięciolatków

STANDARD I: ROZWÓJ SAMODZIELNOŚCI I PORZĄDKU

WSKAŹNIKI:

 • porządkuje miejsce swojej działalności (nie potrzebuje pomocy i/lub przypomnienia by dokończyć sprzątanie)
 • wiąże sznurowadła i tasiemki
 • samodzielnie zapina guziki
 • samodzielnie ubiera buty
 • czystość i dbałość o wygląd zewnętrzny

STANDARD II: ROZWÓJ RUCHOWY

WSKAŹNIKI:

 • wyraźna dominacja jednej z rąk
 • wykonuje ćwiczenia wymagające skrzyżowanej koordynacji ręce-nogi (czołganie się, pajacyki, chód kraba)
 • potrafi wykonywać ćwiczenia angażujące koordynację statyczną (jednoczesny ruch obu rąk lub nóg)
 • posługuje się nożyczkami – formy dowolne wg własnych pomysłów
 • różnicuje swoją prawą i lewą rękę

STANDARD III: ROZWÓJ PERCEPCJI WZROKOWEJ – PRZYGOTOWANIE DO NAUKI PISANIA

WSKAŹNIKI:

 • odwzorowuje układ trzech nakładających się na siebie figur
 • zachowuje prawidłowy kierunek rysowania linii poziomych i pionowych
 • zachowuje kierunek rysowania kół i kwadratów
 • łączy 3-4 punkty na kartce papieru równą kreską
 • poprawnie odwzorowuje proste kształty asymetryczne

STANDARD IV: ROZWÓJ PERCEPCJI SŁUCHOWEJ – PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA

WSKAŹNIKI:

 • powtarza zdanie złożone z 12 sylab (Karolek kopnął wysoko czerwoną piłkę)
 • potrafi wskazać rymujące się słowa w ciągu typu: kotek – woda – młotek
 • potrafi wymienić pory roku w poprawnej kolejności
 • wyodrębnia nagłos w krótkich wyrazach (samogłoski i spółgłoski)
 • czyta słowa koncentrując się na ich wyglądzie (czytanie globalne)

STANDARD V: ROZWÓJ MOWY

WSKAŹNIKI:

 • mowa poprawna pod względem artykulacyjnym
 • brak w mowie dużej liczby neologizmów
 • tworząc opowiadanie potrafi przedstawić sekwencję wydarzeń
 • w mowie czynnej reprezentowane są wszystkie części mowy
 • rozumie złożone polecenia: weź żółty kwadrat i połóż do na zielonym kole

STANDARD VI: ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH – MYŚLENIE, PAMIĘĆ, KONCENTRACJA UWAGI

WSKAŹNIKI:

 • potrafi opisać zmiany w przyrodzie związane z porami roku
 • potrafi skoncentrować się na około 40 minut
 • potrafi zapamiętać 3-4 liczby
 • porównywanie – dostrzeganie wspólnych cech przedmiotów ze względu na ich funkcje
 • porządkuje trzy elementy zbioru ze względu na jedną cechę

STANDARD VII: PRZYGOTOWANIE DO NAUKI MATEMATYKI

WSKAŹNIKI:

 • potrafi ustalić liczbę elementów w 10-cio elementowym zbiorze
 • wie, że liczebność zbioru nie zależy od kolejności przeliczania
 • potrafi dobrać kilka obrazków razem i wyjaśnić regułę wyboru
 • rozumie wyrażenia określające położenie przedmiotów w przestrzeni (nad, pod, za itp.)
 • potrafi posługiwać się liczebnikami porządkowymi

STANDARD VIII: ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY

WSKAŹNIKI:

 • dotrzymuje obietnic i umów, podporządkowuje się normom ustalonym w grupie
 • potrafi wyrażać swoje uczucia adekwatnie do sytuacji
 • w kontaktach z rówieśnikami dominują zabawy wspólne
 • potrafi nazwać swoje emocje i odczucia słowami
 • potrafi opanować swoje reakcje emocjonalne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *