Osiągnięcia rozwojowe sześciolatków

STANDARD I: ROZWÓJ SAMODZIELNOŚCI I PORZĄDKU

WSKAŹNIKI:

 • pomaga innym dzieciom w czynnościach samoobsługowych
 • w pełni samodzielnie rozbiera się i ubiera (np. przed i po gimnastyce korekcyjnej)
 • utrzymuje w porządku swoje ubranie
 • potrafi zasznurować buty, zapiąć suwak w kurtce
 • samodzielnie dba o wygląd zewnętrzny

STANDARD II: ROZWÓJ RUCHOWY

WSKAŹNIKI:

 • prawidłowy chwyt ołówka, kredki
 • posiada orientację w schemacie własnego ciała (także części stawowe: ramię, kolano, łokieć, biodro)
 • potrafi wykonać ćwiczenia angażujące koordynację dynamiczną
 • potrafi połączyć rytmiczny bieg ze skokiem
 • zachowuje prawidłowy kierunek rysowania linii poziomych, pionowych i kół

STANDARD III: ROZWÓJ PERCEPCJI WZROKOWEJ – PRZYGOTOWANIE DO NAUKI PISANIA

WSKAŹNIKI:

 • w rysunkach dowolnych występują formy dekoracyjne – gięte i płynne
 • potrafi dokańczać szlaczek wg wzoru
 • odwzorowuje litery drukowane
 • potrafi napisać swoje imię
 • bez odrywania ręki i nie przekraczając linii rysuje „drogę” w labiryncie

STANDARD IV: ROZWÓJ PERCEPCJI SŁUCHOWEJ – PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA

WSKAŹNIKI:

 • dokonuje analizy głoskowej wyrazów trzy i czteroliterowych
 • dokonuje syntezy wyrazów trzy i czteroliterowych
 • potrafi wymienić dni tygodnia
 • wyodrębnia wygłos w krótkich wyrazach
 • wyodrębnia śródgłos w krótkich wyrazach

STANDARD V: ROZWÓJ MOWY

WSKAŹNIKI:

 • płynność mowy – wypowiada się swobodnie na różne tematy używając pojęć abstrakcyjnych
 • poprawnie formułuje pytania i skomplikowane prośby
 • tworząc opowiadania buduje ciąg powiązanych zdarzeń z udziałem tych samych bohaterów, ukazując zawarte w nich relacje
 • rozumie złożone polecenia kierowane do grupy
 • zdania złożone buduje na ogół poprawnie

STANDARD VI: ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH – MYŚLENIE, PAMIĘĆ, KONCENTRACJA UWAGI

WSKAŹNIKI:

 • jest zainteresowany miarami upływu czasu – zegarem kalendarzem
 • potrafi skoncentrować się na zajęciach na około 50 minut
 • potrafi zapamiętać 4-5 liczb
 • prawidłowo buduje historyjki obrazkowe na podstawie 3-4 elementów
 • uwzględnia więcej niż jeden atrybut w tworzeniu zbioru przedmiotów np. niebieskie i duże kwadraty porządkuje w jeden zbiór, natomiast małe i czerwone w drugi

STANDARD VII: PRZYGOTOWANIE DO NAUKI MATEMATYKI

WSKAŹNIKI:

 • potrafi porównać liczebność zbiorów przez łączenie w pary i liczenie
 • potrafi ustalić stałość ilości elementów w zbiorze przy obserwowanych zmianach
 • potrafi porządkować elementy zbioru, aby stworzyć konsekwentną serię (patyczki, paski papieru)
 • poprawnie posługuje się nazwami figur geometrycznych
 • rozpoznaje cyfry oznaczające od O do 10 i znak matematyczne typu <, >

STANDARD VIII: ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY

WSKAŹNIKI:

 • w kontaktach z grupą rówieśniczą preferuje zabawy wspólne i zespołowe
 • w sytuacjach trudnych podejmuje działania ukierunkowane na pokonanie przeszkody
 • przejawia zachowania empatyczne
 • dotrzymuje obietnic i umów, podporządkowuje się normom ustalonym w grupie
 • potrafi zapanować nad gwałtownym ujawnianiem przeżywanych emocji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *