Wycieczka do Krakowa

Dnia 9.04.2014 – tj. środa – dzieci z grup najmłodszych I i II wyjeżdżają na wycieczkę do Krakowa – Bielany do Katedry Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy na warsztaty pt. „Czy barany są uparte?”. Podczas warsztatów dzieci będą miały możliwość karmienia małych owieczek.