RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Przedszkole Samorządowe „Tęczowa Kraina” w Alwerni z filią w Grojcu informuje, że w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest Administratorem zabranych danych osobowych dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki:

 • Dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 wrzenia 1991 r. z późniejszymi zmianami i innych obowiązujących aktów prawnych a także na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, możliwy jest pod adresem email psalwernia@gmail.com
 • Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 • Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  (w przypadku w którym podstawą przetwarzania jest zgoda), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem związanym
  z działalnością oświatową jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
 • Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.