Ogłoszenie

UWAGA RODZICE

ZMIANA KONTA BANKOWEGO PRZEDSZKOLA

Od października 2022 roku zmieniony został numer rachunku, na który należy wpłacać należności za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu powyżej minimum dydaktycznego(tzw. „czesne”). Rodzice dokonujący opłaty przelewem bankowym proszeni są o uiszczanie należności na rachunek:

61 8444 0008 0040 0411 4156 0011

Skip to content