Odpłatność za przedszkole

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze 5 godzin dziennie, prowadzone jest w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00.

Za korzystanie przez dzieci w wieku do lat 5 z wychowania przedszkolnego  w czasie  wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalona została opłata w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. 

Odpłatność pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr I/6/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Alwernia .

Uchwała Rady Miejskiej

Odpłatność za przedszkole przyjmowana jest „z dołu” do 15-go dnia kolejnego miesiąca (tj. za rzeczywistą liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w ciągu całego miesiąca).
STAWKA DZIENNA ZA WYŻYWIENIE WYNOSI:

Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie dzienna stawka za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wynosić będzie za:

Śniadanie        – 1,40

Obiad               – 3,00

Podwieczorek – 1,10

Opłaty za przedszkole należy dokonywać:
w formie gotówki w kancelarii przedszkola do 15-go dnia każdego miesiąca;

w formie przelewu bankowego – do 10-go dnia każdego miesiąca.

Konto bankowe przedszkola:

BS-29 8444 0008 0040 0411 4156 0005

W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko dziecka – Jan Kowalski,

  • miesiąc za który dokonywana jest wpłata – za IX 2017 r.,

  • opłata za wyżywienie – …………… zł ,

  • opłata za pobyt dziecka powyżej minimum dydaktycznego ….. zł

Skip to content