Dyżur wakacyjny

Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.14.2024 z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie nr 0050.15.2024 z dnia 04 stycznia 2024 r.

Deklaracja – 2023-2024 dyżur wakacyjny

Skip to content