Grupy przedszkolaków i ich wychowawczynie

Grupa I

mgr Anna Wdówka

mgr Teresa Folwarska

Grupa II

mgr Agata Chmura

Grupa III

mgr Bożena Niechwiej

Grupa IV

Bożena Lasek

Grupa V

mgr Renata Piwowarczyk

Grupa VI

mgr Iwona Domagała

Grupa VII

mgr Maria Pietrynek

Grupa VIII

mgr Anetta Lenar
mgr Agnieszka Słowik – nauczyciel wspomagający

Katecheci

O. Leonard Hryniewski
Ks. Józef Kutek