Ogłoszenie

Rodzice, którzy planują powrót swojego dziecka do przedszkola w maju lub czerwcu br. proszeni są o telefoniczne zgłoszenie tego faktu do dyrektora przedszkola z kilkudniowym wyprzedzeniem.

W związku z panującym stanem epidemiologicznym w przedszkolu obowiązują zasady bezpieczeństwa określone na podstawie  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Miniterstwa Edukacji Narodowej.
Zwiększająca się więc liczba dzieci wymaga od nas zmian organizacyjnych zgodnych z wymaganiami sanitarnymi.
Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 14:00
pod numerem: 12 283 16 52

Dla dzieci, które pozostają w domu, nauczycielki w dalszym ciągu przygotowują materiały do pracy.
Zachęcamy rodziców do korzystania z propozycji zabaw i zajęć umieszczanych na naszej stronie internetowej oraz do kontaktu z wychowawcami.

Ważne telefony

Ważne numery telefonów:

Stacja sanitarno-epidemiologiczna
w Chrzanowie: (32) 623 24 07
lub
telefon alarmowy: 600 965 908
(Czynny w dni robocze w godzinach od 16.00 do 7.00 )

Służby medyczne: 999 lub 112.